Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Impuls breedtesport

70

0

70

70

70

70

Apparaatslasten

419

0

419

374

369

369

Mutatie reserve nationaal actieplan sport & beweging

0

-38

-38

-38

-38

0

Resultaat voor bestemming

489

0

489

444

439

439

Mutaties reserves

0

-38

-38

-38

-38

0