Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Accomodaties maatschappelijke participatie

510

-7

503

501

499

497

Apparaatslasten

113

0

113

59

61

61

Resultaat voor bestemming

623

-7

615

560

560

559

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0