Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Volwasseneducatie

0

0

0

0

0

0

Leerlingzaken

163

-117

46

15

15

15

Lokaal onderwijsbeleid

4.699

-4.458

241

241

241

241

Apparaatslasten

1.040

0

1.040

878

877

877

Leerlingenvervoer

1.818

-32

1.786

1.786

1.786

1.786

Mutatie reserve combinatiefuncties

0

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

7.719

-4.607

3.112

2.920

2.919

2.919

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0