Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Apparaatslasten

109

0

109

102

99

99

Resultaat voor bestemming

109

0

109

102

99

99

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0