Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Onderwijshuisvesting

15.358

-300

15.058

23.210

18.924

15.711

Aparte opdrachten scholen

424

0

424

424

423

424

Mutatie reserve Investeringsfonds

0

-300

-300

-8.736

-3.333

-696

Apparaatslasten

422

0

422

315

320

320

Investering openbare ruimte onderwijs locaties

0

0

0

544

0

0

Uitvoering onderwijshuisvesting

0

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

16.204

-300

15.903

24.493

19.668

16.454

Mutaties reserves

0

-300

-300

-8.736

-3.333

-696