Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Apparaatslasten

421

0

421

414

411

411

Resultaat voor bestemming

421

0

421

414

411

411

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0