Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Toerisme

694

0

694

144

144

144

Apparaatslasten

39

0

39

38

38

38

Resultaat voor bestemming

732

0

732

182

182

182

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0