Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Apparaatslasten

46

0

46

46

46

46

Sociale werkvoorziening

11.977

0

11.977

11.242

10.760

10.425

Mutatie reserve

0

-446

-446

-215

-306

-493

Resultaat voor bestemming

12.023

0

12.023

11.288

10.806

10.471

Mutaties reserves

0

-446

-446

-215

-306

-493