Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Activering

3.552

0

3.552

3.606

3.726

3.909

0

0

0

0

0

0

Apparaatslasten

795

0

795

774

767

767

Jeugdwerkloosheid

0

0

0

0

0

0

Opvang nieuwkomers

0

0

0

0

0

0

Regionaal werkbedrijf

400

0

400

0

0

0

Mutatie reserve participatiemiddelen

0

0

0

0

0

0

ESF periode 2014-2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserve

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserve werkgelegenheidsprojecten

0

-433

-433

-233

-233

0

Mutatie reserve

0

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

4.747

0

4.747

4.380

4.493

4.675

Mutaties reserves

0

-433

-433

-233

-233

0