Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Regio dienstverlening sociale zaken

74

-408

-335

-335

-335

-335

Inkomensvoorziening (wwb i-deel)

59.153

-59.763

-610

-81

31

160

Inkomensvoorziening (ioaw,ioaz)

702

-5

697

697

697

697

Mutatie reserve

0

-3.950

-3.950

-250

0

0

Apparaatslasten

4.186

0

4.186

4.029

4.023

4.023

Fraudebestrijding en preventie

103

0

103

103

103

103

Resultaat voor bestemming

64.218

-60.176

4.041

4.413

4.520

4.649

Mutaties reserves

0

-3.950

-3.950

-250

0

0