Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Economisch onderzoek

96

0

96

96

96

96

Economisch beleid

446

0

446

430

430

367

Apparaatslasten

597

0

597

581

581

581

Bedrijfsbegeleiding

403

0

403

403

403

303

Resultaat voor bestemming

1.542

0

1.542

1.510

1.510

1.347

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0