Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Bijzondere bijstand

3.110

-250

2.860

2.858

2.858

2.858

Apparaatslasten

2.066

0

2.066

1.587

1.593

1.593

Schulddienstverlening

281

-69

212

174

174

174

Minimabeleid

1.401

-1

1.400

364

364

364

Armoedebeleid

709

0

709

709

710

659

Armoedebestrijding sociaal wijkteam

0

0

0

0

0

0

Begrafeniskosten wet op de lijkbezorging

21

-5

15

15

15

15

Resultaat voor bestemming

7.589

-325

7.263

5.709

5.715

5.664

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0