Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Apparaatslasten

430

-65

365

348

344

344

Beschermd wonen

10.000

-700

9.300

8.750

8.750

8.750

Landelijk werkend en buitenreg

1.553

0

1.553

2.559

2.559

2.559

PGB

7.900

0

7.900

7.470

7.470

7.470

Wmo individuele verstrekkingen

13.786

-2.463

11.323

9.572

10.452

10.452

Specialistische zorg zonder verblijf

6.369

0

6.369

5.819

5.819

5.819

Resultaat voor bestemming

40.038

-3.228

36.811

34.518

35.395

35.395

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0