Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Uitvoeringsbudget

1.062

0

1.062

1.062

1.062

1.062

Stuurbudget

10.800

0

10.800

12.644

13.202

13.506

Specialistische zorg met verblijf

2.405

0

2.405

2.405

2.405

2.405

Specialistische jeugdhulp

8.004

0

8.004

6.523

6.523

6.523

Mutatie reserve Wmo

0

0

0

0

0

0

Vrouwenopvang

2.022

0

2.022

1.927

2.126

2.126

Implementatie jz/awbz/wwnv

3.200

0

3.200

2.200

2.200

2.197

Jeugdzorg

0

0

0

0

0

0

Overige taken Wmo (zorg)

0

0

0

0

0

0

Apparaatslasten

2.077

-81

1.996

1.695

1.684

1.684

Maatschappelijke opvang\verslavingszorg

2.099

0

2.099

2.280

2.280

2.280

Huishoudelijke verzorging

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserve herindicatie 2015

0

0

0

0

0

0

Jeugdteams (zorg)

0

0

0

0

0

0

Specialistische J-GGZ

6.510

0

6.510

6.510

6.510

6.510

Begeleide zorg (zonder)

0

0

0

0

0

0

Begeleide zorg (met verblijf)

0

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

38.179

-81

38.098

37.245

37.992

38.293

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0