Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Ex-gedetineerden

0

0

0

0

0

0

Uitvoering jeugdteams

4.671

0

4.671

4.671

4.671

4.671

Overige taken Wmo (wijkbewoner)

1.430

0

1.430

1.430

1.430

1.430

Jeugdteams

4.854

0

4.854

5.390

5.390

5.390

Apparaatslasten

3.103

-113

2.990

2.463

2.435

2.435

Maatschappelijke hulp- en dienstverlening

0

0

0

0

0

0

Sociale wijkteams

8.334

0

8.334

9.034

8.960

8.960

Veiligheidshuis Z/W

182

0

182

222

222

222

Uitvoeringsbudget

0

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

22.574

-113

22.460

23.210

23.107

23.107

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0