Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Volksgezondheid

2.451

0

2.451

2.411

2.330

2.330

Apparaatslasten

725

-32

693

604

596

596

Resultaat voor bestemming

3.176

-32

3.144

3.015

2.926

2.926

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0