Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Apparaatslasten

1.140

-32

1.108

788

789

789

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarig

2.237

0

2.237

2.237

2.237

2.237

Reorganisatie MO

-19

0

-19

34

34

34

Jeugdbeleid

51

0

51

78

78

78

Kinderopvang

266

0

266

266

266

266

Resultaat voor bestemming

3.676

-32

3.644

3.403

3.404

3.404

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0