Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Apparaatslasten

308

0

308

308

308

308

GAF

827

0

827

827

827

827

Resultaat voor bestemming

1.135

0

1.135

1.135

1.135

1.135

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0