Masterplan Noordzeekanaalgebied

IJmuiden

Stichting

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Gemiddelde

Het op duurzame wijze versterken van de regionale economie in het Noordzeekanaalgebied door het benutten van de potentie van het regionale haven- en industrieel complex.

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Wethouder Straat is lid van het stichtingsbestuur, vervanging wethouder Emmer

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 28,00

Stemverhouding: 17%

(Markt) ontwikkelingen

zie risicoanalyse

Financiële positie

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 411,00

€ 384,00

Vreemd vermogen

€ 1.354,00

€ 1.267,00

Resultaat

€ 28,00-

Risico's

zie risicoanalyse