Regionale samenwerking decentralisaties sociale domein

Zaandam

Gemeenschappelijke regeling

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Gemiddelde

Gezamenlijke inkoop en beleidsvoorbereiding en -uitvoering

Bestuurlijk belang

Financieel belang

deze lichte vorm van publieke samenwerking kent geen bestuur

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 0,00

Stemverhouding: nvt

(Markt) ontwikkelingen

zie risicoanalyse

Financiële positie

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 0,00

€ 0,00

Vreemd vermogen

€ 0,00

€ 0,00

Resultaat

€ 0,00

Risico's

zie risicoanalyse