Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer

Uitgeest

Gemeenschappelijke regeling

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Gemiddelde

Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) is een samenwerkingsverband van twaalf omliggende gemeenten en de provincie Noord-Holland. Het zet zich in voor: - het verzekeren van een evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de watersport op en rondom het meer en aangrenzende gebieden; - het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van het landschap en een evenwichtig natuurlijk milieu dat is afgestemd op het onder bovenstaande geformuleerde

Bestuurlijk belang

Financieel belang

AB bestaat uit 8 bestuursleden. Zaanstad mag één bestuurslid benoemen. AB beslist op basis van meerderheid van stemmen. Wethouder Vissers-Koopman is lid van het AB, plaatsvervanging door wethouder Verschuren

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 264,00

Stemverhouding: 12.5%

(Markt) ontwikkelingen

zie risicoanalyse

Financiële positie

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 1.041,00

€ 1.315,00

Vreemd vermogen

€ 459,00

€ 871,00

Resultaat

€ 50,00

Risico's

zie risicoanalyse