Stadsregio Amsterdam

Amsterdam

Gemeenschappelijke regeling

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Gemiddelde

De Stadsregio Amsterdam (SRA) heeft als doel het, door samenwerking van gemeenten, oplossen van regionale problemen en benutten van regionale kansen in de regio Amsterdam

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Wethouder Straat is lid van het DB, plaatsvervanger door wethouder Emmer

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 334,00

Stemverhouding: 11.3%

(Markt) ontwikkelingen

zie risicoanalyse

Financiële positie

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 22.308,00

€ 24.608,00

Vreemd vermogen

€ 2.394,00

€ 4.253,00

Resultaat

€ 229,00

Risico's

zie risicoanalyse