Gemeente Zaanstad

Kijkje in onze portemonnee

Inkomsten

Uitgaven

Bedragen x1000

Jeugd en zorg
Werk, inkomen & economie
Maatschappelijke voorzieningen
Ruimtelijke & gebiedsontwikkeling
Milieu & duurzaamheid
Beheer & buitenruimte
Veiligheid & handhaving
Burger & bestuur
Financiën

Speerpunten

Bedragen x1000

1. Zorg, Welzijn en Participatie

2. Toerisme, Economie en Wonen

3. Onderwijs & Sport

2016 2017 2018 2019
Investeren in transformatie
Capaciteit voor uitvoering 1.500 2.400 3.000 2.500
Versterken frontlijn 1.000 1.915 2.000 1.853
Vereenvoudiging proces 1.500 2.000 1.440 1.500
Meer mensen duurzaam aan het werk
Uitvoering strategische agenda werkgelegenheid 433 233 233 0
Excellente uitvoering participatiewet 461 1.000 1.500 2.500
Stationsnaamwijziging 0 200 0 0
Stimuleren toerisme 550 0 0 0
Restauratiebegeleiding monumenten 100 100 100 100
Hembrugmuseum 270 0 0 0
Wonen 250 100 0 0
Onderwijshuisvesting (IHP) 541 654 1088 1433
Sportstimulering 38 38 38 0
« Naar portal